Goshinjutsu

Goshinjutsu

Vi tränar försvar och attacker i flera olika positioner från stående ner till mark (newaza). Vi använder i våra tekniker kroppen enbart och ibland även vapen. Den första tiden är det mycket grunder som läggs för att sedan kunna lägga till vapenträning. Det rörelsemönster vi gör kommer ifrån äldre jujutsu( koryu), från 1500-talets japan, rättare sagt sengoku jidai perioden och är anpassat till dagens samhälle i denna stil (Goshinjutsun).

Med tid och erfarenhet förändras många gånger ens tankar om träningen och man motiveras på ett ”djupare plan”. På en något mer filosofisk nivå kan man uttrycka det på följande sätt:

A dojo is a miniature cosmos where we make contact with ourselvesour fears, anxieties, reactions, and habits. It is an arena of confined conflict where we confront an opponent who is not an opponent but rather a partner engaged in helping us understand ourselves more fully. It is a place where we can learn a great deal in a short time about who we are and how we react in the world. The conflicts that take place inside the dojo help us handle conflicts that take place outside. The total concentration and discipline required to study martial arts carries over to daily life. The activity in the dojo calls on us to constantly attempt new things, so it is also a source of learningin Zen terminology, a source of self-enlightenment.

från boken “Zen in the Martial Arts”, av Joe Hyams

… och så tycker vi att Ju-Jutsu är riktigt kul!

Vill man veta mer så gå in på:

Du kan träna denna stil från 15 års ålder och inga förkunskaper krävs för att deltaga. Personlig utveckling under lång tid är nyckeln till framgång tillsammans med kamrater.

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna att prova!

 

Stefan Halfvars

0705907228