Om träningen

 

 

Vi har kontinuerligt intag, så nybörjare är alltid välkomna! Som ny tränande får man lära sig fallträning, reigi (etikett) och de mest grundläggande övningarna och teknikerna. Sedan får man stegvis lära sig alltmer avancerade tekniker under handledning av våra instruktörer.
Alla, både nybörjare och avancerade, tränar vanligtvis tillsammans. Detta ger nya tränande möjligheten att snabbt komma in i gemenskapen och träningen. Nya tränande i vuxengruppen bör vara minst 14 år. Träningstider för vuxna är måndagar och torsdagar kl. 19.00-20.30.

Vi tränar alla Aikido av olika skäl, men vissa gemensamma träningsmål delas av de flesta. Ökat kunnande om kamptekniker, fysisk träning, en vilja att träna både kropp och sinne och social gemenskap kring träningen, är några exempel på det. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för allt detta.

Genom utövandet av olika tekniker och övningar, samt tillämpandet av ”reigi” (etikett) tränar vi kropp och sinne tillsammans för att utveckla både yttre och inre balans. Vi utvecklar vår styrka genom att lära oss att arbeta centrerat och vår följsamhet genom att leda träningspartnerns energi samt att lägga till vår egen energi vid kast- och kontrolltekniker. Träningen erbjuder många utmaningar och därmed många möjligheter att utvecklas. Framför allt är det roligt!  Aikido är en tävlingsfri, japansk kampkonst och målet är din personliga utveckling. O-sensei (aikidons grundare) beskrev aikido med uttrycket: ”Masakatsu Agatsu”, vilket betyder Den sanna segern, är segern över dig själv. Denna utveckling sker i din takt och inte i konkurrens med andra. Därigenom skapas en miljö där nybörjare kan träna med erfarna, yngre med äldre och kvinnor med män.

DSC00809

Aikidoträningen anpassas utifrån dina förutsättningar. Den kan vara mycket fysiskt hård och krävande, såväl som mjuk och följsam. I träningen lär vi oss att koordinera kropp och sinne. Vi lägger också stort fokus på en korrekt teknikträning, eftersom det är detta som skapar förutsättningen för en vidare utveckling.

Träningen inleds normalt med uppvärmning och fallträning och sedan följer ett vapenpass. Efter detta fortsätter vi med den vapenlösa träningen. Vi både delar upp träningen beroende på erfarenhet och gör mycket träning där alla tränar tillsammans, både nybörjare och avancerade. På detta sätt kommer nya tränande snabbt in i gemenskapen och träningen och kan få mycket hjälp av de som tränat längre. Träningen fokuserar på att ge alla tränande en god grund att bygga vidare på och innehåller dessutom allt mer avancerade moment ju längre man tränat. Vi ger personliga instruktioner såväl som instruktioner till hela gruppen. Ibland kan tränande få olika övningar/tekniker att öva på, så att alla får träna på det som de behöver utveckla mest just nu.

Vi håller också särskilda pass inriktade på t.ex. vapenträning osv. Vi arrangerar dessutom egna träningsläger och deltar på andra läger runt om i landet.

Aikido är en tävlingsfri japansk kampkonst och man kan träna aikido hela livet!

Varmt välkomna!